กระบวนการทุบขึ้นรูป
Jan 07, 2017

แตกต่างกันของปลอมวิธีมีความแตกต่างของกระบวนการ ซึ่งจะร้อนตายปลอมของกระบวนการส่วนใหญ่ยาว ทั่วไปเพื่อ: หลอม billet เซี่ยวัสดุ ปลอมแปลง billet ที่ร้อน billet เตรียมม้วนปลอม ตาย ปลอมแปลงขึ้นรูป ตัดด้านข้าง เจาะ การแก้ไข กลางทดสอบ ทดสอบปลอมขนาดและข้อบกพร่องที่พื้นผิว ความร้อน เพื่อการกำจัดความเครียด การปลอมปลอมปรับปรุงประสิทธิภาพตัดโลหะ ล้าง หลักคือ กำจัดออกซิเดชั่นผิวผิว การแก้ไข ตรวจสอบ ทั่วไปปลอมเพื่อหลังจากการตรวจสอบลักษณะและความแข็ง ความสำคัญปลอมยังไปหลังจากการ วิเคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี เครื่องกล และประสิทธิภาพเหลือความเครียดตรวจสอบและการทดสอบแบบไม่ทำลาย