อุปกรณ์การผลิตหลักการปลอม
Jan 07, 2017

การปลอมการผลิตอุปกรณ์เครื่องทำความร้อน ปลอมอุปกรณ์ต้องใช้ รวมทั้งเครื่องมือเสริมมากมาย
(1) อุปกรณ์ทำความร้อน เครื่องทำความร้อนเตาสำหรับปลอมหลายหลาย ตามแหล่งที่มาด้วยต่างกัน สามารถแบ่งได้เป็นการปลอมเครื่องทำความร้อนเตาไฟเตา (น้ำมันเตา เตาแก๊ส ฯลฯ) และเตาร้อนไฟฟ้า 2 ชนิดนี้ พร้อม ด้วยกระบวนการ forging เตา และชิ้นงานร้อนเปล่งความร้อน ขนาดใหญ่ เตาไฟที่ใช้เชื้อเพลิงต่าง ๆ ก่อให้เกิดตะกรันและฝุ่นจำนวนมาก มาตรการความปลอดภัยเหล่านี้จะไม่นำมา จะเป็นมลพิษทางสิ่งแวดล้อมการทำงาน เสื่อมสภาพการทำงาน และอาจทำให้บาดเจ็บ
(2 อุปกรณ์ปลอม) หลักไอค้อน ค้อนอากาศ ฤดูใบไม้ผลิค้อน ค้อนกล ค้อนเดิน ค้อน ค้อน กดข้อเหวี่ยง เครื่องกดแรงเสียดทาน เครื่องไฮโดรลิค ขยาย ปลอมม้วน ฯลฯ อุปกรณ์ต่าง ๆ ปลอมมีนั่นเองผลกระทบโหลดส่วนที่ ดังนั้น อุปกรณ์เสียหายและบาดเจ็บส่วนบุคคลถ้ายกค้อนก้านลูกสูบ มักจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บ ตีอุปกรณ์สั่นสะเทือนและเสียงรบกวนที่มีผลต่อระบบประสาท เพิ่มความเป็นไปได้ของการเกิดอุบัติเหตุ
(3) เครื่องมือปลอมและโรคเอดส์ ปลอมปลอมเครื่องมือและ AIDS จะใช้มากในเครื่อง มือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมือปลอม และเครื่องมือปลอม หนีบ และ หลากหลาย ทั้งในทำงาน และมักจะรกและเปลี่ยนเครื่องมือบ่อยที่ทำงาน เพิ่มความยากลำบากของการตรวจสอบเครื่องมือบางครั้งใช้มือขวา หรือซึ่งอาจทำให้บาดเจ็บ
ปลอมปริมาณการผลิตมีขนาดใหญ่มาก คุณต้องการใช้อุปกรณ์การขนส่งที่หลากหลาย ความสนใจเล็กน้อยมีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุ