หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา
ปัญหาทางเทคนิค ด้วยกลองฟรีมีอะไรบ้าง
May 27, 2017

ปัญหาทางเทคนิค ด้วยกลองฟรีมีอะไรบ้าง

ลูกกลิ้งกลองนี้ฟรีเป็นองค์กรสมัยใหม่ซึ่งมักจะใช้คลาสของอุปกรณ์ขนส่ง ทั่วไป จะใช้ในกระเป๋า

ถาดและส่วนอื่น ๆ ของการแจกจ่ายวัสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอาหารในการขนส่ง ประสิทธิภาพการทำงานนี้คือการ แต่ยังโดยเฉพาะ

ใช้อาหารสำเร็จรูป หรือกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภัณฑ์ การขนส่ง

แต่โอกาสที่สายพานลำเลียงลูกกลิ้งฟรีมีปัญหาทางเทคนิคใด ๆ เนื่องจากชนิดของสายพานลำเลียงลูกกลิ้งฟรี กลองของตัวเอง มันเป็นอย่างมาก

มาบรรจบกันของช่องว่างตรงกลางการขนส่งสินค้าขนาดเล็ก หรือวัสดุที่แตกง่าย จำเป็นต้องพึ่งพาถาด

หรือยอดขายเพื่อดำเนินการจัดส่ง และเครื่องนี้ การผลิตวัสดุที่ประกอบด้วยเหล็กกล้าคาร์บอน สแตนเลส วัสดุเหล็ก กลองทั้ง

สามารถทำให้กลองเมื่อส่ง กลายเป็นมีเสถียรภาพมาก บ้าง แต่ยัง ประหยัดต้นทุนการผลิต

ลูกกลิ้งแต่เป็นในทุกการผลิตของผู้ประกอบการที่มีความหลากหลายมากของการใช้งาน เช่นกลองไดรฟ์ ขายึด ฯลฯ มาก

จำนวนมากส่ง รวด เร็ว แต่ยัง เพื่อให้จำนวนมากของสายพันธุ์ของ collinear shunt ขนของกระบวนการบางอย่าง แต่ยัง ต้องให้ความสนใจไปที่เกินพิกัด

ปัญหา

ลูกกลิ้งเมื่อขนส่งวัสดุ แต่ยัง ต้องใส่ใจกับปัญหาของโอเวอร์โหลดฟรีกลอง หมายเหตุ:ปัญหาเหล่านี้ก่อนเท่านั้น

จริง ๆ มีบทบาท นี้ไม่ได้เตรียมใช้งาน เราต้องใส่ใจกับปัญหาเหล่านี้ ฟรีกลองสามารถตอบสนองระบบ

ประสิทธิผล ความน่าเชื่อถือ เท่าที่เป็นไปเพื่อเลือกที่จะลดต้นทุนของหลาย ๆ ระบบเซ็นเซอร์ ดีไปจำหน่ายวัสดุ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง